-  Ett nätverk för Orsas aktiva byföreningar

HEM             Styrelsen                       Nätverket                         Nyttiga länkar

Orsa Byaråds arbete är att bygga och hålla ett kontaktnät mellan Orsas aktiva byföreningar

Vi ska fungera som förmedlare av information mellan byarna och kommunen i aktuella frågor och
också sprida idéer om trevliga och nyttiga aktiviteter via kontaktnätet. 

Varje år ska vi träffa kommunens representanter, kommunalrådet, oppositionsrådet och representant från Näringslivskontoret, och utbyta information.

Vi ska också anordna rådslag och möten, till vilka byarna får kallelse via vår kontaktlista (nätverket).

                                                                               ***
mail: info(a)orsabyarad.se
eller post: Orsa Byaråd, c/o Emelie Drott, Svälasvägen 12, 794 93 Orsa

                                                                               ***   

Byarådet kan stödja byföreningarnas arbete genom att förmedla och driva angelägna frågor som är av gemensamt intresse för byarna:

Byarådet kan
- sprida informationen till flera byar,
- skapa en dialog med kommunens representanter,
- anordna föreläsningar och offentliga sammankomster kring aktuella frågor.
- om möjligt, stödja medlemsföreningars arbete vid offentliga arrangemang i kommunen, framför allt ekonomiskt. Detta för att vi vill hjälpa till att lyfta initiativ och evenemang som berör viktiga frågor för både byföreningarna och allmänheten.


- Byarådet kan också förmedla goda idéer via kontaktnätet om intressanta aktiviteter som engagerar.
- Har ni nya idéer som ni tycker skall spridas/utvecklas?

- Eller någonfråga som ni tycker byarådet skall ta tag i?

Kontakta oss då via e-post på info(a)orsabyarad.se eller ring någon i styrelsen, våra telefonnummer hittar du under Byarådets styrelse i menyn.   

                                                               
                                                                        
***********************************************************************************
Byarådets protokoll Årsmötet 2019, 2 sidor pdf

Byarådets protokoll Årsstämma 2018, sid 1 pdf

Byarådets protokoll Årsstämma 2018, sid 2 pdf


***********************************************************************************
KONTAKTA OSS gärna på 


info(a)orsabyarad.se