- ett nätverk för Orsas aktiva byföreningar

Utsikt över Orsasjön, landsbygd i sommarskrud

OBS: Byarådets hemsida är nu under komplettering pga. ny lag om offentliga personuppgifter. Alla ni som hittills varit med i vår lista för NÄTVERK, kommer att få mail/ brev som ska godkännas med namnunderskrift samt snarast önskas tillbaka.
Vi ber om tålamod och era namn+ mailadresser+teleuppgifter införs i vårt nätverk när vi fått era godkännanden. 
HEM              Byarådets styrelse           Byarådets nätverk          Nyttiga länkar
Vårt arbete består av att bygga och hålla ett kontaktnät mellan Orsas aktiva byföreningar öppet.

Vi ska fungera som förmedlare av information mellan byarna och kommunen i aktuella frågor och
också sprida idéer om trevliga och nyttiga aktiviteter via kontaktnätet. 

Varje år
ska vi träffa kommunens representanter, kommunalrådet Mikael Thalin, oppositionsrådet Marie Olsson och representant från Näringslivskontoret, och utbyta information.

Vi ska också anordna rådslag och möten, till vilka byarna får kallelse via vår kontaktlista (nätverket).

                                                                               ***
mail: info(a)orsabyarad.se
eller post: Orsa Byaråd, c/o Emelie Drott, Svälasvägen 12, 794 93 Orsa

                                                                               ***   
Byarådet kan stödja byföreningarnas arbete genom att förmedla och driva angelägna frågor som är av gemensamt intresse för byarna:

Byarådet kan
- sprida informationen till flera byar,
- skapa en dialog med kommunens representanter,
- anordna föreläsningar och offentliga sammankomster kring aktuella frågor.
- om möjligt, stödja medlemsföreningars arbete vid offentliga arrangemang i kommunen, framför allt ekonomiskt. Detta för att vi vill hjälpa till att lyfta initiativ och evenemang som berör viktiga frågor för både byföreningarna och allmänheten.


- Byarådet kan också förmedla goda idéer via kontaktnätet om intressanta aktiviteter som engagerar.
                                                                              
- Har ni nya idéer som ni tycker skall spridas/utvecklas, eller någon fråga som ni tycker Byarådet skall ta tag i?

Kontakta oss då via e-post på info(a)orsabyarad.se eller ring någon i styrelsen, våra telefonnummer hittar du under Byarådets styrelse i menyn.

                                                                               ***       
                                                                        

***********************************************************************************
Byarådets protokoll Årsmötet 2019, 2 sidor pdf, öppnas i nytt fönster.

Byarådets protokoll Årsstämma 2018, sid 1, öppnas i nytt fönster.

Byarådets protokoll Årsstämma 2018, sid 2, öppnas i nytt fönster.

KONTAKTA OSS gärna på info(a)orsabyarad.se